Redactie

Samenstelling redactie:
Hoofd-/eindredacteur: ds. T. van Bruggen
Corrector: mw. J. Lagendijk
Redactie-administratie: dhr. L.J. Hardam
Secretaris: dhr. A. van Werkhoven

Identiteit:
De redactie hanteert een identiteitsbeleid, zoals vastgesteld in de algemene vergadering van 16 april 2015.

Privacyverklaring:
De redactie respecteert de privacy van alle personen van wie zij in het kader van het redigeren en verspreiden van de Kerkbode over persoonlijke gegevens beschikt en draagt er zorg voor dat met deze gegevens vertrouwelijk wordt omgegaan. Hiervoor heeft de redactie een privacyverklaring opgesteld.