Kopij

Gemeenteberichten

Per gemeente levert een vaste contactpersoon de kopij aan bij de drukkerij, uiterlijk dinsdagmorgen 09.00 uur. Lees meer…

Algemene berichten

Algemene berichten … Lees meer …

Advertenties

Zakelijke advertenties kunnen (periodiek) geplaatst worden in de Kerkbode. Uiteraard dient de inhoud van de advertentie niet in conflict te zijn met de inhoud van de Kerkbode, ook wat betreft opmaak van de advertentie. E.e.a. is ter beoordeling aan de redactie. Lees meer…