Algemene berichten

Algemene berichten moeten vóór maandag 19.00 uur ontvangen zijn bij de redactiesecretaris (secretaris@kerkbodewestalblasserwaard.nl). Voor de algemene berichten gelden bepaalde criteria. De redactie heeft het recht om ingezonden algemene berichten in te korten of niet te plaatsen; hierover wordt niet gecorrespondeerd.