Home

Welkom op de website van Kerkbode West-Alblasserwaard. Onze Kerkbode verschijnt elke vrijdag in elf hervormde gemeenten. Op deze website vindt u onder meer afspraken voor het aanleveren van kopij en een overzicht van deelnemende gemeenten.