Algemene vergadering

Jaarlijks vindt een algemene vergadering plaats, die wordt bezocht door afgevaardigden vanuit de betrokken kerkelijke gemeenten.