Gemeenteberichten

Per gemeente levert een vaste contactpersoon de kopij aan bij de drukkerij, uiterlijk dinsdagmorgen 09.00 uur. De kopij voor de kerkbode komt dus van diverse kanten. Om te zorgen voor uniformiteit in bijvoorbeeld hoofdlettergebruik, heeft de redactie aanwijzingen voor opmaak en spelling opgesteld.

Opmaak

  • kopij aanleveren in Word
  • lettertype Times New Roman
  • lettergrootte: 11
  • Geen cursieve en vet gemarkeerde tekstdelen gebruiken. Deze gaan namelijk verloren bij het converteren van de tekst naar de bestanden die door de drukkerij gebruikt worden.

Spelling

Lees hier de Schrijfafspraken Kerkbode West-Alblasserwaard.
Deze gaan voornamelijk over hoofdlettergebruik, afkortingen en leestekens, aan de hand van voorbeelden.