Advertenties

Advertenties

Zakelijke advertenties kunnen (periodiek) geplaatst worden in de Kerkbode. Uiteraard dient de inhoud van de advertentie niet in conflict te zijn met de inhoud van de Kerkbode, ook wat betreft opmaak van de advertentie. E.e.a. is ter beoordeling aan de redactie.

Plaatsing kan zowel in zwart-wit als in kleuruitvoering.

De kosten worden berekend  aan de hand van de grootte van de advertentie. Wat betreft formaat kan dit over een breedte van 1, 1,5  ,  2 of 3 kolommen, resp. 58 mm, 90 mm, 121 mm of 184 mm.

Per mm hoogte resulteert dit in de volgende bedragen (in euro’s):

kleur zwart-wit
aantal kolommen breedte (mm) ( € ) ( € )
1 58 0,43 0,38
1,5 90 0,65 0,57
2 121 0,86 0,76
3 184 1,30 1,15

Voorbeeld:
Een advertentie met een formaat van een achtste pagina (liggend) kost dan

In kleur :           90 mm x 63 mm =>   € 41,00
In zwart-wit:    90 mm x 63 mm  =>  € 35,90

Zakelijke advertenties worden gebruikt als opvulling van overtollige kopijruimte, waardoor plaatsing niet tevoren gegarandeerd kan worden.

Advertenties bij voorkeur aanleveren als PDF of als Word-document. Eventueel gewenste afmeting aangeven; dit kunnen we echter niet exact garanderen.

Aanleveren van materiaal via e-mailadres redactie (redactie@kerkbodewestalblasserwaard.nl), vóór maandagavond 19.00 uur bij gewenste plaatsing in editie daarop volgende vrijdag.