Advertenties

Advertenties

Zakelijke advertenties kunnen (periodiek) geplaatst worden in de Kerkbode. Uiteraard dient de inhoud van de advertentie niet in conflict te zijn met de inhoud van de Kerkbode, ook wat betreft opmaak van de advertentie. E.e.a. is ter beoordeling aan de redactie.

De kosten worden berekend  aan de hand van de grootte van de advertentie. Wat betreft formaat kan dit over de breedte van 1, 1,5 2 of 3 kolommen, resp. 58mm, 90 mm, 121mm of 184 mm. Per kolom wordt een bedrag berekend van € 0,33 per mm hoogte. Per 1,5 kolom wordt een bedrag berekend van € 0,50 per mm hoogte.

Zakelijke advertenties worden gebruikt als opvulling van overtollige kopijruimte, waardoor plaatsing niet tevoren gegarandeerd kan worden.

Advertenties bij voorkeur aanleveren als PDF of als Word-document. Eventueel gewenste grootte aangeven, deze kunnen we echter niet exact garanderen.

Plaatsing kan alleen in zwart-wit uitvoering.

Aanleveren van materiaal via e-mailadres redactie (redactie@kerkbodewestalblasserwaard.nl), vóór maandagavond 19.00 uur bij gewenste plaatsing in editie daarop volgende vrijdag.